Udruženje inženjera i tehničara mehatronike je slobodna, dobrovoljna, vanstranačka, stručno-naučna, nevladina i neprofitna organizacija inženjera i tehničara mehatronike, ali i drugih lica koja djeluju radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja utvrđenih ovim Statutom. Osnovni principi Udruženja su tolerancija, demokratija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.